Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Başvuru Koşulları

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: (Ek madde.1 - 02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı RG)

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir."

EK Madde 1 UYGULAMA ESASLARI için tıklayınız.

Not 1 :2019 ÖSYS sonucu herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşen öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yatay geçiş başvurusu hakları bulunmamaktadır.

Not 2 : Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuru hakkından bir defa yararlanılabilir. Daha önce bu haktan faydalanmış öğrencilerin başvuru dilekçesi iptal edilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1- Dilekçe - Başvuru Formu

2- ÖSYS Sonuç Belgesi

3- Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Yazı

6- Üniversitesinden ayrılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtir yazı.

 

Müracaat Tarihleri :

01.08.2019-15.08.2019