2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuru Koşulları

Amasya Üniversitesinde Özel Öğrenci Olarak Eğitim-Öğretim Görmek İsteyen Öğrenciler

 

 1. Disiplin cezası almamış olması gerekir.  (Yazılı Belge)
 2. Üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri gösterir belge
 3. Kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı
 4. Transkript ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde yapılır.
 5. Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program başkanlığının görüşü de alınarak birim yönetim kurulu ve Senatonun onayı ile karar verilir.
 6. Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 7. Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.

 

Not: Postada oluşabilecek gecikmeler ve noksan evraklarla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   

Amasya Üniversitesinden Başka Bir Üniversiteye  Özel Öğrenci Olarak Gitmek İsteyen Öğrenciler

 

 1. Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olduğunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi ve birim yönetim kurulu tarafından onaylanması,
 2. Öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak ders alınmak istenen ilgili birim yönetim kurulları tarafından da onaylanması gerekir.
 3. Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.
 4. Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak almış oldukları derslerin uyumları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
 5. Müracaatlar üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde yapılır.

 

 

 

Amasya Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi İçin Tıklayınız.