Misyon:

Temel alan yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek; bilimin ışığında paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.

Vizyon:

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözeten bir üniversite olmaktır.

 

 

Kalite Politikamız 

Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla;

• Öğrencilerimiz öncelikli olmak kaydıyla tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

• Farklı bilgi kaynaklarını, tek yerde birleştiren ve bu bilgilere hızlı erişim imkanı sağlayan bir yönetim bilgi sistemi kurmak,

• Üniversite personelinin donanımlı hale gelmesi için hizmet içi eğitimler uygulayarak ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek.