KYT-İŞA-300-AKADEMİK TAKVİMİN BELİRLENMESİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-301-ASKERLİK İŞLEMLERİ  İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-302-AZAMİ SÜREYİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK İŞLEMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-303-BELGE VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-304-BÖLÜM_PROGRAM AÇILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-305-BÖLÜM_PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALMA İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-306-BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-307-ÇİFT ANADAL (ÇAP) İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-308-DANIŞMAN BELİRLENMESİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-309-DERS AÇMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-310-DERS EKLEME-BIRAKMA VE MAZERETLİ DERS KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-311-DERS GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-312-DİPLOMA BASIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-313-DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-314-EK SINAVLARA KATILMA İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-315-İKİNCİ NÜSHA DİPLOMA BASIMI İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-316-İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-317-İLK KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-318-KATKI PAYI_ÖĞRENİM ÜCRETİ İADE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-319-KATKI PAYI_ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-320-KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-321-MEZUNİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-322-MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-323-MÜFREDAT (DERS PLANI) BELİRLEME İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-324-NOT GİRİŞİ VE İLANI İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-325-ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-326-ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-327-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASIMI İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-328-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARININ YENİDEN BASIMI İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-329-PASAPORT VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI MUAFİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-330-STAJ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-331-MUAFİYET SINAVI İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-332-YAN DAL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-333-YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-334-YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-335-YATAY GEÇİŞLE GELEN ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK DOSYALARININ İSTENMESİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-336-YATAY GEÇİŞLE GİDEN ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK DOSYALARININ GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞI

KYT-İŞA-337-YÜZDE ON BAŞARI LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI