• Amasya Üniversitesi Lisans ve Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yeni)
 • Amasya Üniversitesi Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav  (  Eski)
 • Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınavı
 • Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Alan Dışı Seçmeli Ders Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Önlisans/Lisans Sınav Uygulama Esasları Yönergesi

 • Amasya Üniversitesi Mezun Öğrencilere Destek Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin  Yönerge
 • Amasya Üniversitesi Öğrenci Koordinatörü/Danışmanlık  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Öğrenci Konseyi  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Uygulama  Yönergesi  (Yeni)
 • Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Staj ve Yaz Staj Yönergesi 
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Mesleki Eğitim Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Uygulamalı Dersler ve Staj Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulamalı Dersler ve Staj  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj  Yönergesi
 • Özel Yetenek   Sınav Yönergeleri
 • Yabancı Uyruklu Türkçe Başvuru ve Kayıt Kabul  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) Uygulama  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yarıyıl İçi Uygulama ve Yaz Staj  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlarına Kabul  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Özel Öğrenci  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin  Esaslar
 • Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları  Yönergesi
 • Amasya Teknoloji Fakültesi Staj Uygulama ve Esasları Hakkında  Yönerge
 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)  Yönergesi 
 • Amasya Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus + Programı  Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Yaz Öğretiminde Diğer Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri
 • Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Projesi/Mezuniyet Çalışması/Bitirme Tezi Dersi Uygulama ve Yazım Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Yatay Geçiş Senato  Esasları 
 • Amasya Üniversitesi Ödül Yönergesi
 • Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Müdürlüğü Staj Yönergesi 
 • Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Yönergesi