Diploma İşlemleri : 

Diploma öğrecinin kendisine ve/veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekiline teslim edilmektedir. Diploma istek formu ile talep edildiği takdirde kargo ile karşı ödemeli olarak diploma gönderilmektedir.

Diploma Talep Formu

Diplomanın Kaybedilmesi Durumunda

-  Diploma ve geçici mezuniyet belgesi kaybeden kişi, gerekçeli başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayba ilişkin beyanı, aşağıda belirtilen ilgili hesaba yatırılmış para dekontu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur.

-  Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle kullanılamayacak şekilde tahrip olan diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Bu durumda hak sahibi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, nüfus cüzdanı fotokopisi eklenir.

Başvuru sonucunda kendisine ikinci nüsha diploma düzenlenir.

Banka adı şubesi : Halk Bankası Amasya Şubesi
Hesap numarası : 06000008
Banka IBAN numarası : TR910001200930000006000008

Ücret: 200,00 TL

Diplomasını Kaybedenler İçin Diploma Talep Formu

 

  Transkript  : 

-  Kişi şahsen müracaat ederek Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsünden temin edebilir.

-  Kendisi alamayan öğrenci/mezunlarımız dilekçe ve kimlik fotokopisini Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsüne göndererek dilekçede belirttikleri kişiye aldırabilir.

Öğrenci Kimlik Kartları : 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üniversitemize kayıt yaptıran  tüm öğrencilerimize kimlik kartlarını ücretsiz olarak vermektedir. Verilen kartların teknik sebeple bozulması veya hiç çalışmaması durumunda da yeni bir kimlik kartı düzenlenir. Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar gereği kartların kırılması, kaybolması, fotoğraf değişikliği gibi nedenlerle öğrenci kimlik kartlarını yeniletmek isteyen öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın hesap numarasına 10.00 TL'nin yatırıldığını gösterir bir belgenin (bankamatik fişi, makbuz, havale kağıdı vs.) gerekçeli dilekçe ekinde sunulması halinde yeni bir öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

Halk Bankası Amasya Şubesi 

Hesap Numarası : 06000008

IBAN : TR910001200930000006000008

Kimlik Talep Formu