Ek Sınavlar İle İlgili Açıklama

Azami öğrenim süreleri (Ön lisans 4 yıl, Lisans 7 yıl) sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, alamadıkları ve başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Başvuru Tarihleri

17-23 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir.

 

Ek Sınav Başvuruları için 

https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx